Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zpravodaj č. 2/2010

18. 2. 2011

 

Zpravodaj č. 2 / 2010 (vydán 15. 12. 2010)

Příspěvky, které se již nacházejí na webových stránkách a byly otištěny i ve Zpravodaji, zde nejsou znovu opisovány - jsou přísupné pomocí "rozklikávacích" odkazů.


OBSAH ZPRAVODAJE

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Název příspěvku - autor

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Úvodem - Mička Miloš
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Přílohy Zpravodaje - Vlastník Jaroslav
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zprávy z výborových schůzí - Vlastník Jaroslav
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Expozice ČS ZO Polička - Andrlík Václav
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Expozice ČS ZO Zdounky - Svítil Jiří
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Expozice ČS ZO Hlinsko - Svítil Jiří
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Specielní expozice ČS Slavkov - Lachký Jan
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Specielní expozice ČS Kolín-Štítary - Palounek Oldřich
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyhodnocení expozic ČS na celostátních výstavách Uherčice a
Lysá nad Labem - Svítil Jiří

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 Česko - Německé setkání - Svítil Jiří
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Nákup a dovoz ČS z Německa a Rakouska - Lachký Jan
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Naši jubilanti / úmrtí - Mička Miloš
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Poděkování - Mička Miloš
-------------------------------------------------------------------------------------------------


Úvodem
Mička Miloš

Český strakáč to nikdy neměl lehké!

Zájem o Českého strakáče u zahraničních – sousedních chovatelů se zvyšoval od 70. let minulého století, kdy dochází k uvolnění evropských vztahů. Zvláště toho využívali rakouští chovatelé, kteří navštěvovali moravské chovatele za účelem nákupu ČS černobílého a to zvláště přítele Ambrože Františka a přítele Václavíka Vladimíra.

A tak právě Rakouský svaz jako první uznal a zařadil našeho ČS do svého vzorníku, jako samostatné plemeno s ponecháním původního názvu. Netrvalo dlouho a následně byl oficiálně uznán ČS Švýcarským svazem chovatelů.
Jen v Německé spolkové republice se stále otálelo s uznáním našeho ČS. Přesto Němečtí chovatelé nezaháleli a postupem času byl představen a uznán Malý strakáč. S obdobou a podobností našemu ČS, ovšem ve váze 3 kg. Snad ani náhodou nelze připustit, jak bylo uváděno, že pro vyšlechtění Malého strakáče bylo využito Německého obr. strakáče a Anglického strakáče. Jestliže byli předně využití naši Čeští strakáči v roce 1979, buď darováním nebo koupením. V realizované době ČS inklinoval k váze 3,30 až 3,50 kg. Dnes je cílená standardní váha ČS 3,80 kg.
Co pro nás plyne z uvedeného poznání při dovozu ČS malých, pozor na váhu a tvarové uspořádání, abychom nebyli zaslepeni kresbou a utvářením zádové partie a nevrátili se 50 let zpět.
Přílohy Zpravodaje

1. Tiskopisy hlášení o chovu pro rok 2011 zašlete do 31.1.2011 na adresu jednatele klubu př. Vlastník Jaroslav, 281 27 Krakovany 125, nebo na email: vlastnikjaroslav@seznam.cz

2. Složenka na zaplacení členského příspěvku ve výši 200 Kč pro rok 2011. Zašlete do 31.1.2011 na adresu pokladníka klubu př. Pražan Josef, Za Drahou 299, 539 01 Hlinsko v Čechách. Členové klubu starší sedmdesáti let členský příspěvek nehradí.
Zpráva z výborové schůze 19.6.2010
Jaroslav Vlastník

Přítomni: O. Palounek, J. Vacek, J. Vlastník, J. Pražan, J. Nykl, J. Tuček a J. Morbicr
Omluveni: J. Jirků, M. Mička, J. Svítil, L. Vokolek

Př. Jaroslav Vlastník
- informoval o vyřízené poště a vyřídil věci dohodnuté na výroční schůzi.

30.3. - MVDr. Martinec Miloslav zaslal hlášení o chovu ČS hav. 4.12
11.4. – zemřel dlouholetý člen klubu Antonín Stříbrný
12.4. – Jan Tauš, Brno – požádal o zaslání přihlášky do klubu.Přihláška posána.
6.5. – ve věku 86 let zemřel dlouholetý člen klubu František Švejda

Př. Oldřich Palounek
Promluvil o zemřelém A. Stříbrném a F.
Švejdovi o jejich práci v klubu dohodl s př. Z. Laštovkou napsání článku do časopisu Chovatel o Františku Švejdovi.
Přečetl zprávu o zpravodaji od př. Miloše Mičky

Př. Josef Pražan
- příjem od sponzora 3000,- Kč

- výdej zpravodaj 2297,- Kč
- registrace 232,- Kč
- soutěž 2180,- Kč

Př. Josef Nykl
- registrace ČS č.- 356 kusů: S - 166 ks a Linie - 190 ks
Barevní ČS 129 kusů
- modří 55 ks

- havanovití – 23 ks

- železití 3 ks
- činčiloví - 5 ks

- divocí 10 ks
- černožlutí - 29 ks

- žlutí 4 ks
Celkem ČS – 485 kusů

Př. Jiří Vacek
Informoval o prvním česko-německém setkání v Těšánkách a přečetl zprávu od Jiřího Svítila. Chválil dobrou přípravu J. Svítila a při společné návštěvě chovatelů hodnotil kvalitu ČS - nejvíce byli nadšeni z českých strakáčů u přítele Miloše Mičky. Rozmluva o českém vzorníku např. hmotnost. Hodnotil kvalitu dovezených králíků německými přáteli (např. úzké hlavy a laloky u samic). Němečtí chovatelé hledí dost na přesnou kresbu spodního pysku.

Jednalo se o uskutečnění společné speciální výstavy s německými obrovitými strakáči v roce 2011.
Dohodnulo se poslat poděkování obci Zdounky za finanční podporu při prvním českoněmeckém setkání klubů ČS.
Zpráva z výborové schůze 23.10.2010

Jaroslav Vlastník
EXPOZICE ČS V POLIČCE

Václav Andrlík

ZO Polička uspořádala ve dnech 1. a 2. května 2010 všeobecnou jarní výstavu, součástí této výstavy byla expozice Českého strakáče. Této expozice se zůčastnilo deset členů klubu a to: př. Jan Lachký, Václav Andrlík, Ladislav Vokolek, Ladislav Smetana, Pavel Brulík, Josef Nykl, Miloš Mička, Josef Pražan, Katka Gregorová a Jiří Svítil. Nečlenové Kubu: př. Vlastimil Kmošek a Miroslav Nykl.
Vystaveno bylo 36 ČSč., 9 ČSm. a 4 ČSčž. Expozici hodnotil přítel Stanislav Nykl s patřičným respektem. Dospělých ČS bylo vystaveno 23 ks, s vysokým bodovým ohodnocením 94,6 bodů, což odpovídalo dané kvalitě.
Čestné ceny byly uděleny :
Kolekce ČSčž. 380,5 bodů vystavovatel Jiří Svítil
„ ČSč. 375,0 „ „ Josef Nykl
„ ČSč. 283,0 „ „ Jan Lachký
1.0 ČSč. 95,5 „ „ Ladislav Smetana
1.0 ČSm. 94,5 „ „ Pavel Brulík

Za úspěšnou prezentaci Českého strakáče velký dík účastníkům expozice ČS.
II. EXPOZICE KLUBU ČESKÉHO STRAKÁČE - ZDOUNKY

Jiří Svítil
III. EXPOZICE KLUBU ČESKÉHO STRAKÁČE – HLINSKO

Jiří Svítil
SPECIÁLNÍ EXPOZICE ČS VE SLAVKOVĚ
Jan Lachký

Rok uběhl jako voda a je zde opět Martin a s ním spojená výstava Českého strakáče ve Slavkově. Jak jsme viděli ve Zdounkách a na národní výstavě mladých králíků, počet vystavených strakáčů značně poklesl. Bylo to ovlivněno nejen myxomatozou králíků, jenž postihla chovy, ale i shodným termínem celostátní výstavy v Lysé nad Labem s výstavou ve Slavkově. Přesto se výstava ve Slavkově těší velkému zájmu veřejnosti a expozice ČS patří k ozdobě této výstavy.
Celkem bylo vystaveno 75 strakáčů v 5 barevných rázech. V barvě černé 53 strakáčů, v barvě černožluté 9 strakáčů, v barvě modré 5 strakáčů, v barvě žluté 1 strakáč a v barvě havanovité 7 strakáčů. Vítěznou kolekci vystavil př. Svítil v barvě černožluté, kolekce získala 380 bodů. Vítěznou samici rovněž vystavil př. Svítil, tato získala 95,5 bodu. Vítězného samce vystavil pan Novotný, nečlen klubu. Samec získal 95,5 bodu a pochází z chovu př. Lachkého.
Na vítěze věnoval náš klub 3 poháry a vítězům blahopřejeme.
Čestné ceny získali: kolekce př. Gajdůška v barvě černé se ziskem 377 bodů. Samec př. Ambrože se ziskem 95,5 bodu a samec př. Lachkého se ziskem rovněž 95,5 bodu. V barvě havanovité získal čestnou cenu př. Lachký, se ziskem 95,5 bodu na vystaveného samce.
Výstavu ve Slavkově hodnotím jako úspěšnou. Nutno vyzvednout, že kvalita vystavených strakáčů byla oproti rokům minulým vysoká. To se projevilo nejen ziskem bodů. Byla k vidění zvířata s pěkným typem. Strakáči měli kratší tělo, zavalitější, lepší zádě, v kresbě jsou nedostatky, zde je stále co zlepšovat. Tak to je ze Slavkova pro rok 2010 vše.
Přeji Vám do nového roku pohodu, zdraví celé rodině a úspěch v chovu.


 


SPECIÁLNÍ EXPOZICE ČS PŘI VÝSTAVĚ KOLÍN-ŠTÍTARY

Oldřich Palounek

Výstava se uskutečnila dne 4.12.2010 ve výstavním areálu ZO ČSCH Kolín.
Na tuto výstavu bylo přihlášeno celkem 126 českých strakáčů /dodáno 110 ks/ v 8 barevných rázech od 23 členů klubu a 6 nečlenů. Ohodnocení provedli posuzovatelé př. Jaroslav Verner /sudá čísla klecí/ a př. Jan Heřmanský /lichá čísla klecí/.

Černý barevný ráz.
Přihlášeno 81 ks, dodáno 77 ks od 17 členů a 2 nečlenů.
Modrý barevný ráz.
Přihlášeno 18 ks, dodáno 7 ks od 4 členů a 2 nečlenů.
Havanovitý barevný ráz.
Přihlášeno 5 ks, dodány 4 ks od 3 členů.
Žlutý barevný ráz.
Přihlášen a dodán 1 ks od nečlena klubu.
Divoce zbarvený barevný ráz.
Přihlášeny 3 ks od 2 členů.
Železitý barevný ráz.
Přihlášeny a dodány 2ks od 1 člena.
Činčilový barevný ráz.
Přihlášeny a dodány 2 ks od nečlena.
Černožlutý barevný ráz.
Přihlášeno a dodáno 14 ks od 2 členů.

Udělení čestných cen a pohárů nejlepším vystavovatelům – členům klubu. Tři poháry a čestnou cenu věnovala ZO Kolín a 5 čestných cen náš klub.

Poháry:

č.kl. 459-462 ČS čž. vítězná kolekce memoriálu J Veselého 377,0 b.
př. Jiří Svítil
č.kl. 418 ČS č. nejlepší 1.0 96,0 b. př. František Sviták
č.kl. 392 ČS č. nejlepší 0.1 95,0 b. př. Ladislav Vokolek

Čestné ceny:
č.kl. 343-346 ČS č. kolekce 376,5 b. př. František Gajdůšek
č.kl. 354-357 ČS č. - 376,0 b. př. Jan Lachký
č.kl. 390-393 ČS č. - 376,0 b. př. Ladislav Vokolek
č.kl. 409 ČS č. jednotlivec 95,0 b. př. Miloš Mička
č.kl. 440 ČS m. - 94,5 b. př. Ladislav Vokolek
č.kl. 465 ČS čžl. - 95,0 b. př. Ladislav Hrstka

Bylo zde možno shlédnout několik prvotřídních českých strakáčů a to nejen v černém barevném rázu. Dle mého názoru se zlepšuje kresba a tvar těla. U některých členů, kteří provádějí přísnou selekci je vidět velké zlepšení v utváření zádě /skoro neznatelné kyčelní hrboly/ a kůže pod krkem /bez náznaku lalůčků a volné kůže hlavně u samců/. Věřím, že v tomto trendu bude takto postupovat co nejvíce našich členů, což bude ku prospěchu dalšího šlechtění ČS ve všech barevných rázech uvedených ve vzorníku králíků.
Malé srovnání celostátní výstavy mláďat králíků v Uherčicích a celostátní výstavy drobných zvířat v Lysé na Labem
Jiří Svítil

V Uherčicích bylo přihlášeno 65 králíků plemene ČS, ale 13 králíků nebylo dodáno. V Lysé nad Labem bylo přihlášeno a dodáno 62 králíků plemene ČS. Šlo tedy o dvě počtem srovnatelné expozice.
V Uherčicích byli předvedeni čeští strakáči v 7 barevných rázech a to v barvě černé, modré, havanovité, železité, činčilovité, černožluté a modrožluté.
V Lysé na Labem byly předvedeny čeští strakáči v 6 barevných rázech a to v barvě černé, divoce zbarvené, železité, činčilovité, černožluté a modrožluté.

A nyní srovnání bodového ocenění jednotlivých barevných rázů.
ČS černý:
V Uherčičích bylo přihlášeno 42 králíků od 8 chovatelů. Dodáno bylo 33 králíků, jeden byl klasifikován výrokem nedostatečný, u ostatních bylo průměrné bodové ocenění 92,98 bodu. V Lysé nad Labem bylo přihlášeno a dodáno 28 králíků od 7 chovatelů a měli průměrné bodové ocenění 94,05 bodu.
ČS modrý:
V Uherčicích byli přihlášeni 4 králíci od jednoho chovatele, ale nebyli dodáni. V Lysé nad Labem nebyl tento barevný ráz vůbec přihlášen.
ČS havanovitý:
V Uherčicích byli přihlášeni a dodáni 4 králíci od 2 chovatelů s průměrným bodovým oceněním 92,25 bodu. V Lysé na Labem nebyl tento barevný ráz vůbec přihlášen.
ČS divoce zbarvený:
V Uherčicích nebyl tento barevný ráz přihlášen. V Lysé nad Labem byli přihlášeni a dodáni 4 králíci od jednoho chovatele s průměrným bodovým oceněním 94 bodů.
ČS železitý:
V Uherčicích byli přihlášeni a dodáni 4 králíci od jednoho chovatele s průměrným bodovým oceněním 93,5 bodu. V Lysé nad Labem byli přihlášení a dodáni 4 králíci od jednoho chovatele a průměrným bodovým oceněním 93,88 bodů.
ČS činčilovitý:
V Uherčicích byli přihlášeni a dodáni 3 králíci od dvou chovatelů a průměrným bodovým oceněním 92,17 bodů. V Lysé na Labem byli přihlášeni a dodáni 2 králíci od jednoho chovatele, kteří byli oceněni pouze predikátem 1x mládě velmi dobré a 1x mládě dobré.
ČS černožlutý:
V Uherčicích byli přihlášeni a dodáni 4 králíci od jednoho chovatele a průměrným bodovým oceněním 94,13 bodu. V Lysé nad Labem bylo přihlášeno a dodáno 20 králíků od 5 chovatelů s průměrným oceněním 93,78 bodů.
ČS modrožlutý:
V Uherčicích byli přihlášeni a dodáni 4 králíci od jednoho chovatele s průměrným bodovým oceněním 93,38 bodů. V Lysé nad Labem byli přihlášeni a dodáni 4 králíci od jednoho chovatele a průměrným bodovým oceněním 94,25 bodů.

Posledně jmenovaný barevný ráz tak měl vůbec nejlepší průměrné bodové ocení na letošních celostátních výstavách.

Při srovnání obou expozic nám vychází celkový bodový průměr všech vystavených králíků ČS v Uherčicích na 93,04 bodů a v Lysé nad Labem byl celkový bodový průměr králíků 93,96 bodu. Navíc v Lysé na Labem nebyl udělen žádný výrok nedostatečný, v Uherčicích tento výrok obdržel jeden králík ČS.
Z tohoto srovnání vychází výstava v Lysé nad Labem jako lepší. Srovnáme-li však počet udělených čestných cen, pak v Uherčicích byly uděleny celkem 4 čestné ceny, které získali přátelé Fila na ČS č., Vacek na ČS žel. a na ČS mžl., Svítil na ČS čž. a byl udělen jeden pohár pro nejlepší kolekci ČS, který získal přítel Machač na ČSč.
Naopak v Lysé nad Labem byly uděleny jen dvě čestné ceny, které získal přítel Hrstka na ČS čž. a Drahňovský na ČS č. Byly zde však věnovány 3 poháry a to př. Vackovi na nejlepší kolekci ČS, kterou získal na ČS č., př. Lachkému na nejlepší 0,1 ČS, kterou získal na ČSč. a př.Svítilovi na nejlepší kolekci ČS jinobarevného rázu, kterou získal na ČS čž.
Když bych se pustil do hodnocení této skutečnosti, tak je takové nepsané pravidlo, že na zhruba každého 15. králíka by měla být udělena 1 čestná cena. V Uherčicích bylo vystaveno 33 králíků ČS a byly uděleny 4 čestné ceny, to je průměr čestná cena na každého 8. králíka. Bylo však přihlášeno 42 králíků ČS, ale i to je průměr česné ceny na každého 10. králíka.
V Lysé na Labem bylo oceněno 62 králíků ČS, ale byly uděleny jen dvě čestné ceny! To je průměr čestné ceny na 31 králíků. To se mi zdá dost málo i vzhledem k zaplaceným poplatkům.
Sice mohou někteří namítat,že bylo zase v Lysé nad Labem uděleno více pohárů, ale ty jsou od dárců a nemají mít vliv na přidělené čestné ceny, které dává organizátor výstavy.

Dále z hodnocení vyplívá, že u mnoha barevných rázů vystavuje pouze jeden chovatel.
V Uherčicích tak přítel Vacek zachraňoval ČS žel. a ČS mžl. A v Lysé nad Labem stejný chovatel zachraňoval ČS div.,ČS žel. a ČS mžl.!
Úplnou pohromou byly letošní celostátní výstavy pro barevný ráz modrý, který nebyl vůbec předveden ani na jedné celostátní výstavě. Přítel Caha sice do Uherčic přihlásil 4 králíky, ale bohužel je nedodal. A to je velký důvod k zamyšlení.

Tolik srovnání pár čísel z celostátních výstav roku 2010.
Zhodnocení prvního česko-německého setkání chovatelů králíků plemene Český strakáč ve Zdounkách ve dnech 5.-6.června 2010

Jiří Svítil


 


Dovoz ČS z Rakouska a Německa
Jan Lachký

Tímto článkem se s Vámi chci podělit o zkušenostech z dovozu strakáče ze zahraničí, z Rakouska a Německa. Co přinesl do mého chovu. Každý z nás má dnes možnost si strakáče dovézt a je na něm jak se rozhodne. Tímto nechci říct, že je to bezpodmínečně nutné, ani že našeho strakáče nelze bez importu chovat a zušlechťovat.
1. Hmotnost:
V první generaci nejsou problémy, váha odchovaných strakáčů se drží při spodní hranici. V dalších generacích se váha u odchovu dělí a vyskytují se i králíci s váhou kolem 3,- kg ve stáří 8 měsíců. Nutno vybírat strakáče s co nejvyšší váhou a tím tomuto předejít. Toto neplatí u barvy modré, lze dovézt králíky i s váhou 3,6- 3,7 kg.
2. Tvar:
V této pozici je import přínosem, především v utváření zádě.
3. Typ:
Je to především hlava, je méně výrazná až samičí. Musím ale přiznat že i v zahraničí lze na výstavě vidět strakáče s velmi pěknou hlavou. Uši jsou jinak nasazené než u ČS /mírně rozkleslé/.
4. Srst:
Nepochybně přínosem do chovu. Hustá, pružná, bohatá podsada, ale kratší.
5. Kresba:
Je v podstatě stejná jako u nás, boční je bohatší - více barevných skvrn. Zde bych upozornil na úpravu na výstavách. Je nutno vybírat.
6. Barva:
Velmi dobrá, především černá je sytá a výrazná, modrá rovněž.

Přes všechna úskalí doporučuji dovoz, ale to nechám na každém z Vás. V barvě černé je u nás dosti velká základna a lze chovné strakáče pořídit. V barvě modré je u nás strakáčů málo. Tady je naopak dovoz velmi prospěšný.
Né každý králík musí být do chovu přínosem. To platí nejen pro import, ale i na naše strakáče. Pokud nemáte v dovoz strakáčů důvěru, doporučuji návštěvu zahraničních výstav. Porovnat a udělat si přehled o vývoji chovatelství u nás a v Evropě. Je to velká zkušenost a věřte, vidět několik stovek strakáčů na jedné výstavě je velký zážitek.
Naši jubilanti

Jiří Pašek - 23. ledna 2011 - 65 roků .

Výbor klubu ČS jmenovaným přeje osobní pohodu, každodenní radost ze života a stálé potěšení z chovu českého strakáče.
Úmrtí

Odešli do chovatelského nebe, byli dobrými chovateli králíčků českých strakáčů, za což jim společně děkujeme.

Přítel Antonín S t ř í b r n ý - zemřel 11.4.2010 ve věku 72 roků.
Přítel František Š v e j d a - zemřel 18.5.2010 ve věku 85 roků.

Čest jejich památce !
P O D Ě K O V Á N Í
Miloš Mička

Být úspěšným chovatelem a svoje úsilí deklarovat na všech expozicích ČS v průběhu roku 2010 a vždy docílit úspěchů, je úctyhodné.
Navázání kontaktů s Německými chovateli, zosnovat pozvání a zajištění pobytů a návštěvu chovatelů ČS je příkladná obětavost. To vše ve stručnosti obsahují stránky tohoto Zpravodaje.
Za tímto vším stojí přítel Jiří Svítil z Roštína a jeho sekundant přítel Jan Lachký z Bučovic.
Proto si dovolím jmenovaným vyslovit upřímné poděkování, jelikož Český strakáč je opět o krůček dál.


 

Přání

Aby Vás po celý rok provázelo štěstíčko a sloužilo zdravíčko přeje výbor klubu ČS.