Jdi na obsah Jdi na menu
 

Usnesení z VČS 2012

Usnesení z výroční členské schůze Klubu českého strakáče 25.2.2012

1. výroční členská schůze bere na vědomí předložené a přednesené zprávy za uplynulý rok 2011

2. výroční členská schůze souhlasí s uspořádáním expozic českého strakáče při pořádaných výstavách :
    ZO Zaječov 3.-4.3.2012
    ZO Polička 5.-6.5.2012
    ZO Zdounky 18.-19.8.2012
    ZO Hlinsko 25.-26.8.2012

    Speciální výstavy českého strakáče se uskuteční :
    ZO Slavkov u Brna 9.-10.11.2012
    ZO Kolín Štítary 3.11.2012

3. zajištění výborových schůzí v Kolíně - restaurace Taverna dne 2.6.2012 , 20.10.2012

4. výroční členská schůze schvaluje čerpání finančních prostředků do výše 3.000,- pro zabezpečení Českoněmeckého setkání 22.-24.6.2012 v Bučovicích

5. výroční členská schůze schvaluje příspěvek ve výši 200,-Kč na vystaveného králíka na EV Lipsko

6. výroční členská schůze ukládá výboru zajištění vydání klubového Zpravodaje

7.výroční členská schůze bere na vědomí ukončení předsednictví př. Palounka a pověřuje místopředsedu př. Vacka vedením klubu do řádných voleb v roce 2013

8.uspořádat oslavu 80. výročí založení Klubu na příští výroční členské schůzi klubu Českého strakáče

9. zahájit typizaci a založit plemennou knihu Českých strakáčů v barevném rázu modrém a černožlutém od ocenění 95 bodů a výše od speciálních výstav v Kolíně a Bučovicích 2012