Jdi na obsah Jdi na menu
 

3. část

10. 3. 2010

Kresba Čs

 

Podle nového vzorníku jest hlavní posici u Čs jeho kresba. Tato se dělí na dvě skupiny, a to na kresbu hlavy a kresbu těla. Kresba hlavy se skládá z motýla, očních kroužků, skráňových skvrn a ze zbarvení slechů. Kresba těla pak pozůstává z úhoře, ze zbarvení pírka a boční kresby. Kresba u Čs na bílé základní barvě jest přípustna v barvě černé, modré, zaječíté a žluté. Nejoblíbenější jsou strakáči černobílí, protože se černá kresba na bílé půdě nejrázovitěji odráží. Motýlek jest nejkrásnější ozdobou Čs, musí být ale pravidelně po obou stranách nozder rozložený a nad nosem směrem mezi oči musí tvořiti ostrý výběžek, který se nazývá „trn“. Dole musí zbarvení motýlka zabíhat částečně až na okraje dolního pysku.


Oční kroužky lemují oči a mají býti pravidelné a uzavřené. Skráňové skvrny jsou pod očními kroužky na čelistech, nesmějí býti příliš veliké, ale pravidelně položené. Mají býti nejvýš 1 cm v průměru, neboť veliké skráňové skvrny mají jistou nevýhodu, o které se zmíním na jiném místě. Slechy mají býti od kořene až k hrotům zbarveny a zbarvení má býti na kořenech slechů a hlavně na čele ostře ohraničeno. Vousy jsou černé. Úhořem nazýváme úzký, jen asi 3 cm široký, ostře ohraničený pruh, táhnoucí se od zátylku směrem k pírku po celé délce hřbetu. Zbarvení úhoře pak pokračuje po celé vrchní straně pírka. Boční kresba jest seskupení několika ostře ohraničených a mezi sebou nebi s úhořem se nespojujících penízkových skvrn, které mají býti po bocích pravidelně a stejnoměrně rozloženy.


Hrubé vady kresby, pro které musí býti zvíře na výstavě z oceňování vyloučeno, jsou: neúplný motýlek, bílá skupina skvrna v motýlku, nebo když tento zbarvuje celý spodní pysk. Neuzavřené oční kroužky. Spojení očních kroužků buď s motýlkem, s kresbou slechu anebo se skráňovými skvrnami, pokud se tato spojení vyskytují po obou stranách hlavy. Přerušený úhoř. Méně než 3 skvrny na jednom boku a více než 4 skvrny v přední těla, tzv. kresba řetězová. Bílá skvrna v horní polovině slechu a silně promísená kresba s bílými chloupky.


Lehčí vady, za které se odpočítává zvířeti 1-3 body, jsou: Neuzavřený jeden oční kroužek. Spojení očního kroužku s kresbou slechu, s motýlkem anebo se skráňovou skvrnou pouze na jedné straně. Kresba ostře neohraničená, nečistá a promísená bílými chloupky. Přerušený úhoř jen v těch místech, kde se přerušení nechá slechy nebo pírkem přikrýti. Slabší spojení bočních skvrn s úhořem. Všechny barevné skvrny, které jsou na bílé půdě, vyjma kreseb, standardem žádaných. Neúplně zbarvené pírko na povrchu, jakož i poněkud nepravidelné oční kroužky.Typ a postava


Tělo kratší, zavalité, ne na příliš vysokých nohách, hlava k tělu přiměřeně veliká, slechy vzpřímené, ne příliš mohutné a dlouhé a poněkud do předu nakloněné, to jest charakteristickou známkou původního Čs. Ramlice jsou bez laloku. Oko jest hnědé, do červena prosvítající. Drápy bílé. Hrubé vady v typu, pro které jest zvíře na výstavě vyloučeno z oceňování: Dlouhé robusní tělo s mohutnou silnou kostrou a s váhou přes 4kg. Velká, nepřiměřená hlava s dlouhými, mohutnými a masitými slechy. Lehčí vada při jinak úplně správném typu jest neparné překročení stanovené váhy 4kg, což se objevuje ponejvíce u starších zvířat.


Takto mluví výstavní vzorník, jehož nekompromisními vykonavateli jsou soudci, kteří předpisy při oceňování na výstavách přísně dodržují. Jest tedy z předchozího patrno, že vypěstovat obstojného Čs není věcí snadnou. Vzorník pro Čs jest přísný a řídí se bodovým systémem. Pro posouzení má soudce k dispozici 6 bodových skupin, takže, odečte-li v každé skupině jen 1 bod, a to se zpravidla stává, protože žádné zvíře není tak dokonalé, aby se mu mohl v některé skupině dát plný počet bodů, pak je již 6 bodů ztraceno. Mnoho vystavovatelů si přivodí nepříznivé ocenění svého zvířete také samo tím, že zvířeti nečistí pohlavní koutky, slechy uvnitř, neostříhá drápy a konečně odešle zvíře se znečistěnou srstí, zvlášť na spodu běhů. Obvyklé výmluvy, že se to stalo během dopravy na výstavu, v bedně neb podobně, jsou nemístné, protože zkušený soude pozná, zda znečistění běhů je čerstvé nebo již zastaralé. Tyto případy jsou příznakem, že chovatel o zvíře málo pečuje a chová je v nečistém kotci. Soudce jest za to nucen odečíst v posici „Péče a zdraví“ jeden nebo i více bodů, čímž se často stává, že zvíře, které by jinak dostalo I., dostane jen II. Nebo i III.cenu. Čs, který podle dnešního přísného vzorníku obdrží na výstavě I. cenu, tj. 93 bodů, musí již býti hodně dokonalý. Výborná jsou již i zvířata s II. cenou, ba i s III. jsou ještě dobrá.


Proto nesmějí zoufati ani ztráceti zájem ti chovatelé, jejichž zvířata nedosáhla hned I. ceny. Všechno vyžaduje čas. Králík není mrtvou hmotou, aby se nechal nabarviti nebo jeho tvar mechanicky upraviti. Zde může se uplatniti do jistých mezí jen pěstitelský důvtip, vytrvalá píle a láska k chovu. Pěkně kreslený strakáč jest krásnou odměnou chovateli za jeho snahu a má vždy slušnou cenu, neboť jest to přímo krasavec králičího rodu, který na výstavách upoutá na sebe pozornost i nekrálikářů právě pro svoji pravidelnou a krásnou kresbu.